Makers

Tillverka, experimentera, undersöka och uppfinna.

Vad är makerkultur?

Makerkulturen är en kultur där skapandet står i fokus. Den förenar modern teknologi med slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen.

De senaste årens utveckling har gjort att teknologier som 3D-skrivare, laserskärare och CNC-fräsar är mer lättillgängliga vilket har bidragit till att så kallade makerspaces vuxit fram. Ett makerspace (hackerspace, FabLab, kärt barn har många namn) är en öppen verkstad dit man kan komma för bygga, prototypa och utveckla sina idéer.

Miljön på ett makerspace ska uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Många makerspace drivs för att de vill ge människor möjlighet att bygga, designa och utveckla sådant som inte går att köpa i en affär. Det kan handla om alltifrån att bygga om möbler, designa prototyper, skapa konstverk eller fixa små saker som underlättar i vardagen. ”Ett Makerspace handlar om att tillverka saker själv, men också om att experimentera, undersöka och uppfinna. Att man kan känna sig nöjd och glad när man ha hittat ett par perfekta sneakers i en butik vet alla, men färre vet hur tillfredsställande det är att faktiskt tillverka saker själv. Och i en verkstad som vår kan alla lära sig att göra det; med enkla handverktyg eller avancerade digitalt styrda maskiner.” Oyuki Matsumoto projektledare på Fabriken i Malmö.