Blogg

Conrad Elektronik – Mer än bara ideér

Så gör du din egen väderstation!

Väderstation efter Open tempescope

Med Open Tempescope som inspiration byggde vi på Fabriken en väderstation som hämtar väderdata från internet och återskapar det i en plexiglaslåda. Regnar det ute regnar det inne i
lådan osv. Det här är ett lite längre och mer avancerat projekt som kräver en hel del lödning, programmering och småtrix för att få det att fungera. Det är också väldigt viktigt att vara noggrann
så att lådan inte läcker.

Du behöver:
Plexiglas
Lim eller silicon till att limma plexiglas
Plywood
Trälim
Pump 
Plastslang
Ultraljuds diffusor
RGB Leds
Microkontrollern Particle Photon
Kablar
Experimentkort
Fläkt
Reläer
3st Optokopplare
Lödtenn & lödkolv
Skruvar och muttrar (3mm)
Stiftlister
Strömsladd och stickpropp
Någon form av skumplast
2 st Ställbara nätaggregat
Nätdel

Steg 1
Börja med att ladda ner alla filer för laserskäraren och skär ut i plexiglas och plywood. Limma fast muttrarna på insidan av plexiglasbiten med markeringarna innan du limmar ihop den med de andra
bitarna. Limma ihop plexiglasbitarna och var väldigt noga så att det blir vattentätt. Det kan vara bra att dra en extra sträng lim eller silikon i hörnen.

Plexiglas

Steg 2
Medan plexilådan torkar kan du börja med att löda fast de olika delarna. Börja med att såga ut några små jack så att reläerna kan lödas fast direkt på kortet. Vi använde färdiga kit anpassade till
5 volts microkontroller, något som gav lite problem med Particle Photon som bara hanterar 3 volt. Vi löste detta genom att sätta in en optokopplare mellan relän och microkontrollern. När kontrollerna
skriver ”high” öppnas optokopplaren och styrpinnen på reläet jordas och reläet öppnas. Följ kopplingsschemat så blir det rätt. Löd också fast två skruvplintar, en för jord och en för de olika
spänningarna.

Fästa kretskort

Steg 3
Sätt fast ultraljudsdiffusorn och pumpen i plexiglaslådan och dra kablarna genom hålen. Skruva igen luckan med en bit skumplast mellan, vi använde en bit liggunderlag. Limma också fast fläkten och hållaren så att den blåser in luft i lådan. Fyll upp lådan med vatten och se så att den inte läcker. Gör den det får du leta reda på läckan och försaka täta den med lite silikon eller lim.

Pump i väderstation

 

Steg 4                                                                                                                                         Limma ihop träbitarna så du får ett snyggt hölje. Vi använde maskeringstejp för att hålla ihop bitarna tills limmet torkat.

 

Steg 5
Nu är det dags att ansluta de två ställbara nätaggregaten. Vi matar dem med 24 volt från nätdelen och ställer om dem så att ett av dem ger 5 v och det andra ger 12 v ut. Detta för att particle photon
och RGB LEDsen drivs av 5v, pumpen med 12 v och ultraljudsdiffusorn med 24v. Först löder vi fast kablar som går till nätdelen och sen kablar till själva kretskortet där vi ansluter dem med skruvplinten.

Lödning

Steg 6
Limma fast och löd ihop RGB LEDsen och koppla in dem till kretskortet. Anslut sedan nätkabeln till nätdelen och koppla in de ställbara nätaggregaten. Koppla in pumpen, fläkten och diffusorn och
ansat dem mellan reläerna och jord. Till den andra ingången på reläerna kopplar vi en strömsladd till skruvplinten med de olika spänningarna. Tänk på att dubbelkolla en extra gång så att det går
rätt spänning till rätt del.

 

Kopplingar-Väderstation

Steg 7
Nu till det enklaste. Kolla så att alla kopplingar är rätt och att det är rätt spänning till de olika delarna. Sätt sedan in strömsladden och se hur particle photon startar upp. Följ instruktionerna på particle.io för att registrera den och när du väl är inne i partikels IDE (läs deras setup instruktioner så förstår du) kopierar du in vår kod. Du måste dock göra ett par ändringar! Den första är att ändra ”fabrikensparticleweather” till något annat. Tänk på att detta är något som du behöver komma ihåg till nästa steg. ”fabrikensparticleweather” finns med på flera olika ställen i koden så läs genom hela och ändra alla till vad du nu valt. Ladda upp koden till din Particle Photon!

Steg 8

 • Registrera ett konto på https://ifttt.com/
 • Välj ”My applets” och sedan ”New Applet”
 • Klicka på ”if [+] this” och när de frågar efter ”Choose a service” sök efter ”Weather Underground”
 • Klicka på den och du kommer till ”Choose triggar”
 • Här väljer du ”Current condition changes to” och sedan ett av vädren i rullmenyn. Börja med ”Clear” och klicka sedan ”Create Trigger”
 • På nästa sida som du kanske känner igen klickar du nu på ”[+] the that”
 • Under ”Choose Action Service” söker du på ”particle” och väljer den.
 • Nu får du en ny sida med två val. Välj ”Publish an event”
 • På den nya sidan ”Publish an event” döper du eventet till det du valt i steg 7, Vi hade ”fabrikensparticleweather”.
 • Under ”The event includes (Data)” skriver du nu in en siffra enligt nedan
 • Varje siffra motsvarar en animation för RGB Ledsen i Particle Photon koden och gör till exempel att det regnar och åskar eller att solen skiner klart. Olika animationer startar eller stänger även av
  diffusare, fläkten och vattenpumpen.
  1 – Klart väder
  2 – Regn
  3 – Molnigt
  4 – Snö
  5 – Party!
 • Upprepa sedan detta för varje väder i listan ovan. Använd samma namn för ”eventet” och välj bara en ny siffra som motsvarar det väder som du valt under ”Current condition changes to”.

Steg 9
Sätt fast kretskortet och nätaggretaget på plexiglaslådan och skjut ner den i trälådan. Fyll på med vatten och koppla in strömmen.

Nu ska du vara klar!