#Mitt projekt

Har du en tekkie-historia du vill dela med dig av?

Projekt – Såhär ställer jag in spänningen med hjälp av en momentan knapp

Erik mäter spänning för olika komponenter

I videons gång mäter jag på olika ställen för att visa vad spänningen är vid olika komponenter. Först mäter jag vid utgången (Spänningen är 1V därför jag hade prövat tidigare så jag visste att det skulle fungera). Sedan använder jag knappen för att öka spänningen. Varför den ökar så konstigt och hackigt vet jag faktiskt inte, vid tidigare försök har det gått hyfsat utan att vara hackigt.

Jag ökar spänningen med 1V. Så när spänningen ut är 2V så mäter jag vad DAC:en ger ut. I det här fallet 0,40V. Sedan mäter jag vid OP-förstärkarens utgång, som går till transistorn. Den visar 6*0,40V och är då 2,40V. Det är alltså ett spänningsfall över transistorn som jag behöver åtgärda för att det ska bli full spänning ut. Jag har inte skrivit ner koden för strömmen än. Planen är att använda en till knapp och ställa in ett värde. Det värdet är konstant. Samtidigt mäts strömmen som dras och matar in det värdet i arduinon. Om strömmen överstiger det angivna värdet sänks spänningen för att behålla strömmen på det angivna värdet. Detta åstadkoms lättast med PID-reglering.

Varför jag beställde en buck-converter

Sist mäter jag vad spänningen som justeras är. Dessvärre är den bara på 26V och inte de 30 som jag strävar efter. Detta beror på att jag just nu, mest bara för att testa, använder en spänningsdelare för att få ner de 35V från likriktaren ner till 30V. Spänningsdelaren är inte beräknad för att precis bli 30V, men 26V räcker för att testa och bevisa konceptet. Jag har beställt en buck-converter som är effektivare och bättre än en spänningsdelare då en buck-converter håller en konstant spänning oavsett belastning. Spänningsdelare är otroligt ineffektiva under belastning och bör bara användas när man mäter spänningar.

Jag har ändrat kursen lite på chassit. Mer om det nästa gång!

/Erik