Blogg

Conrad Elektronik – Mer än bara ideér

JAS – Bästa perioden att klippa träden

Det är många som varje år går ut och beskär träd i trädgården. Det gör man av flera skäl, det kan vara för att korrigera ett träd som växer snett, har skadats på något sätt, för att förebygga sjukdomar eller av rent estetiska skäl. Om du är en av dem som känner att du missat vårens trädbeskärning kan du vara lugn, du kan till och med ha gjort trädet en värdefull tjänst.

JAS (förkortning av juli, augusti och september) är den period då många buskar, träd och häckar ofta mår bättre av att beskäras. Faktiskt bättre än att beskäras under vårens tidigare månader. Forskning har visat att de absolut flesta vedartade träden mår bättre av att beskäras under sensommarens månader, eftersom trädens läkningsförmåga är som starkast under den perioden.

När man beskär träden blir det som öppna sår där man klippt av grenar och kvistar. På våren är träden fulla av sav som då börjar rinna ut, vilket man kallar för blödning. Blöder trädet för mycket tar det längre tid för såren att läka. En snabb läkningsprocess är viktigt för att hålla borta sjukdomar och röta från trädet, som annars kan ta sig in genom såren från beskäringen.

 Träd och buskar som bör beskäras under sensommaren:

 • Avenbok
 • Björk
 • Bok
 • Hästkastanj
 • Kinesträd
 • Körsbär
 • Lönn
 • Magnolia
 • Mullbär
 • Näsduksträd
 • Sibiriskt korkträd
 • Snöflockbuske
 • Tulpanträd
 • Valnöt

Om ett träd tidigare beskurits för hårt kan det växa ut så kallade Vattenskott. Dessa långa och raka årsskott växer ut från stammen eller från grenarna. Gallra bort ungefär hälften på hösten när skotten är som mjukast, resten tar du våren efter. Så ta inte alla samtidigt, då blir det bara värre nästa år.

De nya skott som du däremot vill bevara ska du pincera. Det innebär att du kortar ner dem till cirka hälften. Det hjälper trädet att bilda ny fruktved och detta gör du i augusti.

Det unga äppelträdet

När du har ett nyplanterat äppelträd i din trädgård är beskäring något som bidrar till att få ett fruktbart och friskt träd i framtiden. Under trädets andra år börjar du forma trädets krona och du använder en ren och vass sekatör för uppdraget. Se till att ta bort grenar som växer inåt i kronan samt grenar som konkurrerar med varandra. Under de första åren beskär du trädet under perioden mars-maj.

Om du har ett träd som består av flera sorters äpplen, ett så kallat familjeträd, se till att spara minst en gren av varje sort.

Det äldre äppelträdet

Det räcker med att underhållsbeskära det äldre äppelträdet om det finns sjuka, döende eller döda grenar i trädet. Annars ser du bara till att hålla det lagom glest mellan grenarna så att hela kronan får bra med ljus. En lagom luftig krona håller nämligen sjukdomarna borta. Det äldre trädet beskär du med fördel under JAS-perioden.

När du klipper äppelträden ska du alltid lägga snittet strax ovanför ett utåtriktat öga eller en utåtriktad gren. Det ger grenen möjlighet att växa åt det hålls om ögat pekar. Tar du bort grenar som går ända in i stammen lämnar du grenkragen kvar. Trädet läker snabbare på det sättet.

Så nu kan det vara hög tid att gå ut i trädgården. Se då till att du har en vass sekatör, eller för de lite grövre grenarna en grensåg, även kallad japansåg. Om du måste upp och klättra på en stege, se då till att vara mycket försiktig.